Laiturin jään kesto on erinomainen. Vaativammilla asennuspaikoilla arvioidaan jään liike. Useita ratkaisuja on käytettävänä vaikeille rannoille.

Talvi ja jää merellä.

Talvi ja jää merellä.

 

Laiturin kestävyys

Jäiden ”näkökulmasta” uutuuslaituri on hyvin iso, pitkä ja litteä kivi veden pohjassa. Jää pyrkii liukumaan laiturin yli. Sisävesissä pehmeään pohjaan asennettu laituri voidaan pääsääntöisesti jättää talveksi veteen, mutta vaihtelevat paikalliset olosuhteet on otettava huomioon. Kivipohjalle asennettu laituri on suojattava sivuilta kivillä.

Kun halutaan hyödyntää laiturin erinomaista jäiden kestävyyttä, on syytä tehdä kohtuullinen riskianalyysi asennuspaikasta. Alla esitettyä arviota ei tarvitse tehdä, jos laituri kokonaan tai osittain aiotaan nostaa talveksi maalle.

 

Nyrkkisäännöt

 1. Jos jäät liikuttelevat rannan kiviä, silloin jäät voivat liikutella myös laituria.
 2. Vaikean kivirannan tunnistaa siitä, että sillä ei kasva monivuotisia vesikasveja.

Arvioitikriteerit ja ratkaisut

Laiturin pituussuunnassa liikkuva jää on yleensä ”turvallista”.

Laiturin sivulta tulevaa jään liikettä on varottava. Ratkaisuja:

 • Kivirannalla oleva laituri suojataan latomalla sen sivuille kiviä 15 cm korkeudelle ja luiskan leveys on noin 60 – 90 cm. Tämä tehdään asennusvaiheessa. Luiska ohjaa/nostaa liikkuvan jään laiturin yli. Ohje täällä.
 • Pehmeällä pohjalla oleva laituri sijoitetaan yhden tai useamman suurehkon kiven katveeseen eli ”suojan puolelle”. Kivi toimii puskurina ja estää jään paineen kohdistumisen laiturin sivuun.
 • Käytetään 125 cm leveää laituria. Sen paino, kosketusala ja sivuttaisjäykkyys on suurempi kuin kapeammalla 85cm laiturilla.
 • Asennetaan ‘osittain upotettu’ asennustapaa käyttämällä.
 • Käytetään painavampia laattoja, esim. 52-55 mm paksuja.
 • Käyttämällä kaikkia lueteltuja keinoja, voidaan laituri asentaa turvallisesti haastavammille rannoille.

 

Sisävedet

 • Suojaisat ja/tai ruohikkoiset lahdet ja rannat ovat pääsääntöisesti turvallisia laiturin talvehtimiselle paikoillaan. Laituri jäätyy kiinni monesta kohdasta ja pysyy hyvin paikoillaan. Jos edessä avautuu pienehkö ulappa, se ei yleensä haittaa kun jää liikkuu laiturin pituussuunnassa.
 • Hiekkarannat ovat myös pääsääntöisesti turvallisia laiturin talvehtimiselle paikoillaan.
 • Kivirantoihin kohdistuu usein suurempi jään liike. Yleensä laituri pitää suojata reunustamalla se kivillä.

Meren suojaisat rannat

Kuten sisävedet mutta astetta varovammin, katso yllä.

Avomeri tai siihen rinnastettava suuri ulappa

Laituri on sijoitettava paikkaan, jossa on suuria kuviä tai muita esteitä jotka pysäyttävät jään liikkeen. ”Jos jäät liikuttelevat rannan kiviä, silloin jäät voivat liikutella myös laituria”.

Jos rannalla ei ole mitään suojaa joka estää jään liikkeen, on luultavaa että jäät voivat liikuttaa laituria. Laituri on suojattava rakentamalla kivistä riittävän suuret luiskat sivuille ja syvään päätyyn. Käytettävä kivirannoille suunniteltua mallia ja asennettava huolellisesti.

Joet

Suurehkot joet yleensä vaikeita, koska virtaava vesi kuljettaa jäätä ja laiturit sijoitetaan kohtisuoraan sitä vasten. Asennuspaikka valittava huolella ja pyrittävä sijoittamaan paikkaan, jossa joku este pysäyttää jään.

Monivuotiset kasvit kertovat, että jään liikkeestä on hyvin vähän huolta tällä rannalla.

Monivuotiset kasvit kertovat, että jään liikkeestä on hyvin vähän huolta tällä rannalla.